Geolog

Geolodzy Olkusz

Geolog – co kryje się pod tym pojęciem.

Geolog to zawód zajmujący się badaniami budowy Ziemi, jej właściwościami, historią oraz wszelkimi procesami geologicznymi, które zachodzą na jej powierzchni i wewnątrz niej.
Niewątpliwie geologów można przypisać do jednej z grup ze względu na specjalizację w wykonywanym zawodzie. Możemy wyróżnić m.in:
– geologów złożowych – zajmujących się od złóż pospolitych (objętymi prawem własności nieruchomości) aż po złoża strategiczne jak węglowodory;
– hydrogeologów – zajmujących się wodami podziemnymi, a także wodami leczniczymi, termalnymi oraz solankami;
– geologów inżynierskich – zajmujących się rozpoznaniem budowy geologicznej na potrzeby budownictwa czy też podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
– geofizyków – zajmującymi się badaniami geofizycznymi wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań.

Prawdopodobnie osoba nie związana z górnictwem najczęściej spotyka się z geologiem podczas rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce przez rozpoczęciem budowy domu. Z pewnością to na podstawie badań powstaje opinia lub dokumentacja geologiczno-inżynierska, która jest podstawą do zaprojektowania posadowienia obiektu. Rozpoznanie geologiczne pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków lub błędów i katastrof wynikających z nieodpowiedniego posadowienia obiektów budowlanych.
W przeciwieństwie do wyżej wymienionych geologów, kolejnym przykładem jest geolog wykonujący kartografię geologiczną. On w terenie używa najczęściej młotka geologicznego, lupy, kompasu, rylca, kwasu solnego, map topograficznych. Zbiera on informacje na temat budowy Ziemi, na podstawie rozpoznania powierzchniowego tzw. odsłonięć. Pozwala to na stworzenie mapy geologicznej potrzebnej w innych specjalnościach geologicznych.

I tu pojawia się podstawa gospodarki – złoża. Przemysł opiera się na wydobyciu niezbędnych minerałów i węglowodorów. Geolog podczas poszukiwania i badania złóż, prowadzi rozpoznanie na podstawie m.in. rdzeni wiertniczych i map geologicznych. Bez właściwego rozpoznania budowy geologicznej złoża, wielokrotnie nie ma możliwości wydobycia lub może to powodować straty ekonomiczne przewyższając zysk gospodarczy społeczeństwa z eksploatacji złoża.
Tak po krótce można podsumować zawód geologa. Oczywiście specjalizacji jest wiele.
Podsumowując w tym artykule chciałem ukazać kim jest i czym może zajmować się geolog. W związku z tym zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *