Geolog Olkusz

Poszukujesz Geologa w Olkuszu? Ważnym aspektem jest że, wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne na terenie Olkusza, Bukowna oraz gmin Bolesław, Klucze, Wolbrom, Trzyciąż. W naszej ofercie są wiercenia w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Godnym uwagi jest fakt, że realizujemy takie dokumentacje z zakresu geologii i geotechniki jak:
opinia geotechniczna
– dokumentacja badań podłoża gruntowego
– projekt geotechniczny
– dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Wiercenia, badania i dokumentacje wykonujemy dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych. Począwszy od przydomowych oczyszczalni ścieków, poprzez budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, obiekty liniowe, skończywszy na obiektach kubaturowych, halach wysokiego składowania.

Przede wszystkim nasz powiat znajduje się w obrębie 3 makroregionów geograficznegych w południowej Polsce. Są to Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Śląska i Wyżyna Miechowska. Z pewnością sprawia to, że geologia na terenie powiatu olkuskiego jest dość zróżnicowana. Począwszy od utworów Triasu w których powstały dolomity m.in. kruszconośne, poprzez Jurę, która stanowiła dno morza, przez co powstały skały osadowe – dolomity, margle, wapienie. Skończywszy na gruntach powstałych w najmłodszej części ery kenozoicznej – osadach polodowcowych i współczesnych – piaski i żwiry oraz grunty spoiste.

Podsumowując firma GEONIT realizuje prace sumiennie i rzetelnie. Nasze prace zaczynamy od planowania i projektowania badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Na tym etapie ustalany jest zakres opracowania, ilość i rodzaj badań, zbierane są informacji archiwalne terenu objętego analizą, ustalany termin wykonania badań oraz rodzaj dokumentacji jaki powstanie po wykonaniu badań terenowych. W przypadku dokumentacji geologiczno-inżynierskich powstaje projekt robót, zatwierdzany w urzędzie stosownym od rodzaju obiektu, zgodnym z Prawem Geologicznym i Górniczym. Geolog Olkusz

Geolog Olkusz. Wykonywanie badania nośności i zagęszczenia aparatem statycznym VSS
Geolog Olkusz – Badania geologiczne i geotechniczne