Skała

Badania geologiczne Skała

Oferujemy wykonanie badań i dokumentacji geologicznych oraz geotechnicznych na terenie gminy Skała w powiecie krakowskim. W ramach dokumentacji geotechnicznej realizujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz projekty geotechniczne. Warto sprawdzić przed przystąpieniem do budowy czy też zakupem danej działki na jakim rodzaju podłoża nasza inwestycji ma stać. Realizujemy także obsługi geotechniczne dla budowy obiektów liniowych, hal magazynowych i innych. Aktualnie jest obowiązek prawny wykonania takiej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z tym proponujemy skorzystanie z naszych usług – naszym atutem jest dokładność oraz krótki czas realizacji zleceń. Ze względu bliskie położenie naszej firmy skraca się czas i koszty mobilizacji co znacznie obniża cenę wykonania usługi. W celu ustalenia kosztów zapytaj o cenę.

Zakres wykonywanych prac jest dobierany indywidualnie, ze względu na lokalne specyfikacje terenowe. Mamy możliwość wykonania wierceń i sondowań w trudno dostępnych miejscach. W razie potrzeby wykonujemy także badania laboratoryjne gruntów i skał.

Należy wspomnieć, że na terenie gminy Skała występują utwory m.in. jury (wapienie), kredy (opoki, zlepieńce, margle), paleogenu (piaski, rumosze i gliny zwietrzelinowe) czy też czwartorzędowe (gliny, piaski, pyły, namuły). Doświadczenie zdobyte przez kilkanaście lat praktyki

Dobrze rozpoznane warunki gruntowo-wodne umożliwiają bezpieczne zaprojektowanie fundamentów obiektu, bez potrzeby przewymiarowania konstrukcji a tym samym predestynują obniżenie kosztów realizacji budowy.

Badania wykonujemy także dla sołectw w obrębie gminy Skała:

Barbarka, Cianowice, Gołyszyn, Minoga, Maszyce, Nowa Wieś, Niebyła, Świnczów, Ojców, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Smardzowice, Szczodrkowice, Stoki, Zamłynie.

Badania geologiczne Skała.

Badania geologiczne Skała pow. krakowski