GEONIT – geotechnika, geologia, profesjonalizm i pasja

Badania geologiczne Małopolska.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą, nie tylko biura projektowe, ale także instytucje państwowe oraz inwestorów indywidualnych. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z geologią i geotechniką. Niegdyś nie przywiązywano do geotechniki szczególnej wagi. A jednak prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest podstawą do zaprojektowania budynków, doboru odpowiedniego rodzaju i wymiarów fundamentów.

Właściwe rozpoznanie zagrożeń obniża koszty inwestycji, unika się przewymiarowania elementów konstrukcyjnych. Charakterystyka słabego podłoża gruntowego musi obejmować nie tylko grunty organiczne, antropogeniczne czy zapadowe. Musi także uwzględniać podatność gruntów na tiksotropię, deformacje filtracyjne, podatność na upłynnienie, pęcznienie, ruchy masowe w tym osuwiska. Bez wątpienia, na terenach i obszarach górniczych musi obejmować, także deformacje górotworu pod wpływem eksploatacji złóż. Ze względu na fakt, iż na terenie Małopolski i Śląska możemy spotkać się z każdym rodzajem słabego podłoża oraz niemalże każdym zagrożeniem geodynamicznym, istotne jest kompleksowe rozpoznania geologii. Reasumując niezależnie od rodzaju obiektu wymaga się wykonanie rozpoznania gruntu i jego właściwości. Opinia geotechniczna jest wymagana rozporządzeniem Ministra TBiGM dla każdej inwestycji. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą przez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Badania geologiczne Małopolska.

Badania geologiczne Małopolska
Badania geologiczne Małopolska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *