Galeria

 

 

GEONIT Wybrane zdjęcia z prac terenowych:

– Wiercenia zestawem ręcznym, udarowe sondą okienkową (RKS) oraz mechaniczne, wiercenia dokumentacyjne oraz kontrola zgodności stanu stwierdzonego z dokumentacją geologiczną oraz geotechniczną.
– Dozór geologiczny i geotechniczny przy palowaniu.
– Obsługa geotechniczna budowy filharmonii w Katowicach (NOSPR).
– Dozór geotechniczny budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
– Obsługa geotechniczna budów hal, instalacji, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, dróg, ciągów pieszo-rowerowych,
– Badania geologiczne Kraków, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Skawina, Wieliczka.
– Określenie zagęszczenia zasypek fundamentowych, obsypek instalacji.
– Sondowania dynamiczne sondą lekką oraz średnią (DPL, DPM, DPH) określanie stopnia zagęszczenia gruntu ID i wskaźnika zagęszczenia Is dla gruntów niespoistych.
– Podobnie do sondowania DPL sondowania sondą udarowo-obrotowa SLVT. Przede wszystkim określanie charakterystyki wytrzymałościowej badanych warstw spoistych gruntów. Głównie dla gruntów słabych oraz gruntów organicznych a także zagęszczenia gruntów niespoistych.
– Sondowanie sondą krzyżakową FVT, określanie charakterystyki wytrzymałościowej badanych warstw spoistych gruntów słabych,
– Sondowanie statyczne CPT/CPTU.
– Lekka płyta dynamiczna, kontrola zagęszczenia gruntu, określanie dynamicznego modułu odkształcenia Evd.
– Płyta statyczna VSS, oznaczanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego oraz wskaźnika odkształcenia.

Galeria Badania Geologiczne Kraków Katowice Olkusz
Galeria Badania Geologiczne

Podobnie do poprzednich lat wiele działo się w naszej firmie. Reasumując, prezentowane fotografie to ułamek udokumentowanych naszych prac w terenie. Z pewnością pojawi się więcej zdjęć z naszych działań. W związku z tym zapraszam do oglądania.