Badania terenowe odwierty geologiczne

 

W naszej ofercie wykonujemy badania terenowe m.in.:

– wiercenia ręczne do 6,0 m p.p.t.,
– wiercenia udarowe sondą rdzeniową (RKS) do 10 m ppt., próbniki o średnicach 36, 40, 50, 60 oraz 75 mm,
– wiercenia podwójnie rdzeniowane do 30 m ppt., o średnicy 101 mm – stosowane m.in. przy wierceniach geologiczno-inżynierskich na osuwiskach,
– sondowania dynamiczne sondą lekką (DPL, 10 kg, napęd ręczny oraz pneumatyczny) do 8 m ppt.,
– sondowania sondą średnią (DPM, 30kg, napęd pneumatyczny) do 20 m ppt.,
– sondowania sondą ciężką (DPH, 50 kg, napęd mechaniczny) do 25 m ppt.,
Za pomocą sond dynamicznych można wyznaczyć stopień zagęszczenia (ID) oraz wskaźnik zagęszczenia (IS) gruntów niespoistych.
– sondowania sondą stożkowo-krzyżakową (SLVT) do 8 m ppt., za pomocą której wyznacza się zagęszczenie gruntów niespoistych oraz wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie,
– sondowania sondą krzyżakową (FVT) do 8 m ppt., wymiary krzyżaka 40×80 oraz 100×200 mm, za pomocą której wyznacza się wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie,
– pobór prób gruntu (m.in. NU, NW, NNS) i wody w tym do badań na agresywność w stosunku do betonu i stali.

Prowadzimy dozór geologiczny (geotechniczny) na budowach z wpisem do dziennika budowy, m.in.:

– odbiory wykopów fundamentowych,
– odbiory nasypów, warstw korpusów drogowych, wjazdów itp.
– badania nośności podłoża,
– dozór geologiczny nad pracami geologicznymi,
– badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– odkrywki fundamentowe i szybiki badawcze,
– pomiary modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego, wskaźnika odkształcenia za pomocą aparatu statycznego VSS, polegający na badaniu osiadania gruntu pod wpływem obciążenia
– pomiar odkształceń dynamicznych za pomocą lekkiej płyty dynamicznej
– pomiary zwierciadła wód gruntowych
– wykonywanie czynności dozoru geologicznego przy palowaniach.

Obsługa geotechniczna budów

Wiercenia geologiczne popularnie nazywane jako odwierty geologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *