Badania gruntu

Ważnym aspektem w firmie GEONIT jest wykonywanie badań gruntu w warunkach laboratoryjnych:

– badania makroskopowe prób gruntu – rodzaj i nazwę gruntu w zależności od zawartości danych frakcji, określenie wilgotności gruntu, określenie zawartości węglanu wapnia, określenie spójności i wstępne oznaczenie wytrzymałości na ścinanie, klasyfikacje gruntu wg PN-86/B-02480, PN-EN ISO14688-1 oraz PN-EN ISO14688-2.
– określenie uziarnienia gruntu – analiza sitowa dla gruntów niespoistych oraz aerometryczna dla gruntów spoistych.
– oznaczenie gęstości objętościowej metodą pierścienia tnącego oraz metodą wyporu hydrostatycznego.
– gęstości właściwej za pomocą piknometru.
– obliczenia porowatości ogólnej.
– wskaźnik i stopień plastyczności, wskaźnik konsystencji – za pomocą aparatu Cassagrande’a. Obliczenie parametru IL (wskaźnika plastyczności) wykonuje się w celu dokładnego oznaczenia stanu gruntu. Przede wszystkim to najczęściej wykorzystywany parametr gruntów spoistych przy projektowaniu posadowień obiektów.
– badanie wilgotności naturalnej oraz wilgotności optymalnej gruntów niespoistych.
– oznaczenie zawartości substancji organicznej
– wyznaczenie granic skurczalności, plastyczności, płynności.
– określenie minimalnej i maksymalnej gęstości gruntów niespoistych.
– wyznaczenie wskaźnika pęcznienia iłów.

Podsumowując, mamy możliwość pobrania odpowiedniej próbki gruntu oraz przebadania go w naszym laboratorium. W związku z tym jednej firmie zlecasz pobór prób gruntu, badanie laboratoryjne i opracowanie wyników. 

Analiza sitowa gruntu - badania gruntu
Analiza sitowa gruntu – badania gruntu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *