Oferta

badania geotechnicze i geologiczne

 

Ważnym aspektem w  zakresie geologii i geotechniki Geonit są wykonywane prace:
– wiercenia ręczne oraz mechaniczne, także wykonywane w trudnych warunkach terenowym,
– sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, SLVT, FVT 8/4 i 20/10),
– pobór prób gruntu i wód gruntowych, w tym dla celów badań na agresywność w stosunku materiałów użytych w obiektach budowlanych,
– badania makroskopowe i laboratoryjne prób gruntu, w tym określenie granic konsystencji, analizy granulometryczne, określenie zawartości substancji organicznej, 
– dozór geologiczny nad robotami geologicznymi, w tym nad wierceniami rdzeniowanymi,
– nadzór geologiczny (geotechniczny) na budowach, obejmujący m.in.:
– odbiory wykopów fundamentowych oraz obiektów liniowych nie posiadających fundamentów (sieci wod.-kan., gaz., ciepło., elektroenerg.),
– odbiory warstw korpusów drogowych, wjazdów itp.
– badania nośności podłoża,
– ekspertyzy, opinie i projekty geotechniczne,
– dokumentacje badań podłoża gruntowego,
– projekty robót geologiczno-inżynierskich,
– dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym także na osuwiskach, na terenach zagrożonych ruchami masowymi, strefach buforowych osuwisk i na obszarach szkód górniczych przy występowaniu deformacji nieciągłych,
– dokumentacje geologiczne sporządzane w przypadku wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża,
– dokumentacje geologiczne sporządzane w przypadku likwidacji otworu wiertniczego,
– analizy stateczności skarp i zboczy,
– badania geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba ekologiczne,
– odkrywki fundamentowe i szybiki badawcze,
– pomiary modułów odkształceń lekką płytą dynamiczną oraz aparatem statycznym VSS-1 oraz VSS-3,
badania laboratoryjne gruntów.

Z pewnością badania geotechniczne wykonujemy na terenie województw: Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie i Podkarpackie.

Reasumując oto lista miast, w których prowadziliśmy badania geotechniczne to m.in: Kraków, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Kielce, Rzeszów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Zawiercie, Myszków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Chrzanów, Olkusz, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Limanowa, Myślenice, Miechów, Wolbrom, Ogrodzieniec, Łazy, Dębica, Mielec, Jasło, Krosno i okolice.

Badania geotechniczne
Obszar badań firmy Geonit – badania geotechniczne