Cennik

Wiercenia

Badania i wiercenia geologiczne

Oferta cenowa oraz terminowa jest ustalana indywidualnie na przesłane zapytanie ofertowe. Przedstawiona poniżej lista to tylko niewielka część oferowanych przez firmę GEONIT usług. Jeśli chcesz poznać pełną ofertę skontaktuj się z nami!

Przykładowe ceny:

Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budynków magazynowych oraz produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

Wykonujemy badania geotechniczne dla rozpoznania warunków posadawiania obiektów m.in. hal magazynowych i produkcyjnych II i III kategorii geotechnicznej w prostych, złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowych. W zależności od wielkości obiektu oraz skomplikowania warunków grutnowych badania obejmują wykonanie
wierceń geotechnicznych, sondowań dynamicznych, sondowań sondą krzyżakową, badań laboratoryjnych gruntów (np. AB, Edometr, IL/IC, Wp/Wn/Wl, Wopt, Ws, Ep, sitowa lub areometryczna, zawartość węglanów ect.), wykopów badawczych, badań agresywności wód gruntowych.

Cena uzależniona jest od wielkości obiektu oraz skomplikowania warunków geotechnicznych.

Analiza stateczności zboczy, skarp, nasypów, ścian oporowych.

Analizę stateczności wykonujemy za pośrednictwem oprogramowania GEO5 metodami m.in. Bishop’a, Fellenius’a, Janbu, Spencer’a, Morgensterna-Price’a.
Przy odpowiednio dobranych metodach można określić bezpieczne pochylenie skarp.
Obliczenia wykonujemy na podstawie parametrów uzyskanych metodą bezpośrednią podczas badań terenowych i laboratoryjnych.
Niezbędnymi parametrami do uzyskania rzetelnych obliczeń są m.in.: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, gęstość objętościowa, wytrzymałość gruntu na ścinanie.

Cena: od 1500 zł

Ekspertyza geotechniczna na potrzeby zakupu działki

Jeśli chcesz zakupić działkę budowlaną godnym uwagi jest wykonanie ekspertyzy geotechnicznej. Uchroni Cię przed niepotrzebnymi kosztami zmiany rodzaju posadowienia budynku. Pamiętaj fundament to podstawa, zależy od niego nie tylko bezpieczeństwo budynku ale także np. stateczność zbocza. Jeśli chcesz sprzedać działkę budowlaną jeszcze bardziej rozważ wykonanie badań geotechnicznych, zwiększy to atrakcyjność sprzedawanej działki. Kupujący będzie mieć pewność, że nie kupuje niespodzianki w postaci gruntów słabonośnych lub organicznych. W cenie: ekspertyza geotechniczna oraz 2 otworów geotechnicznych do głębokości 3mb.

Cena: ustalana w zależności od lokalizacji działki

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego pod jedno- lub dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, wiercenia geologiczne

Posiadasz działkę budowlaną, a chcesz wybudować dom lub garaż? Aby uzyskać pozwolenie na budowę, z pewnością wymagane będą m.in. badania geologiczne. W cenie: dokumentacja geotechniczna w formie papierowej i elektronicznej, 3 otwory geotechniczne do 3 m poniżej powierzchni terenu w gruntach nieskalistych (wiercenia geologiczne), sondowanie dynamiczne DPL (w przypadku wystąpienia gruntów niespoistych tj. piasków, żwirów, pospółek) lub sondowanie SLVT (w przypadku wystąpienia gruntów niespoistych i spoistych tj. pyłów, glin, iłów itp.). Wymagane przy: pozwolenie na budowę.

Cena: od 600 zł, cena uzależniona jest od lokalizacji działki

*W przypadku budynku podpiwniczonego należy doliczyć koszt wykonania dodatkowych 6 mb wierceń.

Wiercenia geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Aby uzyskać pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymagane są m.in. badania geologiczne w tym określenie pierwszego poziomu wód podziemnych oraz przepuszczalności gruntu. W cenie: dokumentacja geotechniczna w formie papierowej i elektronicznej, otwór geologiczny (wiercenie geologiczne).

Cena: od 350 zł

Badania geotechniczne – obsługa budów:

Mamy możliwość ciągłej obsługi geotechnicznej budów. W zakres wchodzą wiercenia geologiczne jako sprawdzenie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, odbiory wykopów fundamentowych, badanie nośności, stopnia i wskaźnika zagęszczenia zasypek fundamentowych oraz obsypek instalacji. Do zakresu obsługi zalicza się także badania aparatem Proctora metodą A, badania nośności i wskaźnika odkształcenia korpusów posadzek i ciągów pieszo-drogowych. Ze względu na wiele czynników ceny ustalane są indywidualnie zależnie od zakresu, ilości badań oraz czasu realizacji inwestycji.

Wiercenia geologiczne:

Wykonujemy wiercenia geologiczne, cena 1 mb. ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości wierceń, głębokości wierceń, dostępności i odległości terenu badań. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia kosztów wykonania wierceń geologicznych. Obsługujemy także wiercenia geologiczne w zakresie dozoru oraz kierowaniem robotami geologicznymi, w zakresie geologii-inżynierskiej, hydrogeologii oraz geologii złożowej.

Opłaty dodatkowe:

– przede wszystkim wynikające z konieczności wykonania badań laboratoryjnych pobranych prób. Fakt taki następuje w przypadku stwierdzenia w podłożu gruntowym projektowanej inwestycji gruntów słabonośnych. Są to głównie grunty antropogeniczne, grunty organiczne, grunty niespoiste w stanie luźnym, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym lub płynnym,
– za wykonanie dodatkowych metrów wiercenia w przypadku wystąpienia podłoża słabonośnego, uniemożliwiającego posadowienie budynku, w cenie od 60 zł/mb,
– za wykonanie dodatkowego badania na życzenie Klienta.

Podane ceny, są cenami netto.
Powyższe oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

Przede wszystkim badania gruntu wykonujemy na terenie województw: Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie i Podkarpackie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O CENĘ

[wpforms id=”1402″]