Tag: #opiniageotechniczna

Geolog Wieliczka oraz powiat wielicki Wieliczka - miasto, które większości osób kojarzy się z kopalnią soli. A przecież Wieliczka, a także powiat wielicki nie tylko są zbudowane na warstwach chodeckich czyli iłach z formacją solonośną, (utwory miocenu będącej najstarszą epoką neogenu). Badaniami…

Badania geologiczne Skała Oferujemy wykonanie badań i dokumentacji geologicznych oraz geotechnicznych na terenie gminy Skała w powiecie krakowskim. W ramach dokumentacji geotechnicznej realizujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz projekty geotechniczne. Warto sprawdzić przed przystąpieniem do budowy czy też zakupem danej działki…