Oferta

badania geotechnicze i geologiczne

 

Ważnym aspektem w  zakresie geologii i geotechniki Geonit są wykonywane prace:
– wiercenia ręczne oraz mechaniczne,
– sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, SLVT),
– pobór prób gruntu i wody,
– badania makroskopowe i laboratoryjne prób gruntu,
– dozór geologiczny nad wierceniami,
– nadzór geologiczny (geotechniczny) na budowach, m.in.:
– odbiory wykopów fundamentowych,
– odbiory warstw korpusów drogowych, wjazdów itp.
– badania nośności podłoża,
– ekspertyzy, opinie i projekty geotechniczne,
– dokumentacje badań podłoża gruntowego,
– projekty robót geologiczno-inżynierskich,
– dokumentacje geologiczno-inżynierskie, w tym także na osuwiskach, na terenach zagrożonych ruchami masowymi i na obszarach szkód górniczych przy występowaniu deformacji nieciągłych,
– analizy stateczności zboczy,
– badania geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– odkrywki fundamentowe i szybiki badawcze,
– pomiary modułów odkształceń lekką płytą dynamiczną
badania laboratoryjne gruntów.

Z pewnością badania geotechniczne wykonujemy na terenie województw: Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie i Podkarpackie.

Reasumując oto lista miast, w których prowadziliśmy badania geotechniczne to m.in: Kraków, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Kielce, Rzeszów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Zawiercie, Myszków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Chrzanów, Olkusz, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Limanowa, Myślenice, Miechów, Dębica, Mielec, Jasło, Krosno i okolice.

Obszar badań firmy Geonit