GEONIT – geotechnika, geologia, profesjonalizm i pasja

Badania geologiczne Małopolska.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z geologią i geotechniką. Prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest podstawą do zaprojektowania odpowiedniego rodzaju i wymiarów fundamentów. Właściwe rozpoznanie zagrożeń obniża koszty inwestycji, unika się przewymiarowania elementów konstrukcyjnych. Charakterystyka słabego podłoża gruntowego musi obejmować nie tylko grunty organiczne, antropogeniczne czy zapadowe, ale także uwzględniać podatność gruntów na deformacje filtracyjne, podatność na upłynnienie, pęcznienie, osuwiska, a także deformacje górotworu pod wpływem eksploatacji. Na terenie Małopolski możemy spotkać się z każdym rodzajem słabego podłoża. Reasumując niezależnie od rodzaju obiektu wymaga się wykonanie rozpoznania gruntu i jego właściwości. Opinia geotechniczna jest wymagana rozporządzeniem Ministra TBiGM dla każdej inwestycji. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą przez formularz kontaktowy. Badania geologiczne Małopolska.